GEMEENTE NIJMEGEN

Projectmanagement van grootschalige gemeentelijke projecten, zoals herstructurering, binnenstedelijke woningbouwlocaties, gebiedsontwikkeling en revitalisering/herstructurering bedrijventerrein en renovatie van het havengebied.

1/4