ALLE PROJECTEN

Inmiddels heeft A3MC een groot aantal uiteenlopende projecten gerealiseerd. Hieronder een kort overzicht. 

NATO-Kantoorgebouw

Coördinatie, ontwerp en begeleiding realisatie van het NATO hoofdkantoor te Brunssum.

Rijkswaterstaat onderhoudscontract tunnels

Prestatiegericht onderhoud van Rijkswaterstaat tunnels. 

Infrastructuur Amersfoort

Herontwikkeling van het Soesterkwartier Amersfoort in combinatie met het realiseren van een tunnel met daarboven een rotonde, reconstructie hoofdverkeer structuur en een binnenstedelijke ontwikkeling van 300 woningen / appartementen en een kantoor aan de Eem.

Radboud Universiteit Nijmegen

Samenstellen van het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van de faculteit sociale wetenschappen.

Gemeente Nijmegen

Projectmanagement van grootschalige gemeentelijke projecten, zoals herstructurering, binnenstedelijke woningbouw- locaties, gebiedsontwikkeling en revitalisering/herstructurering bedrijventerrein en renovatie van het havengebied.

Studentenhuisvesting
Utrecht

Plaatsing tijdelijke huisvesting voor studenten aan de Eem in Amersfoort. Verplaatsen van studenten woonunits naar de gemeente Apeldoorn. Verplaatsing en ontwikkeling van nieuwe locatie voor 234 studenten woonunits in gemeente Utrecht.

Ontmanteling vliegbasis Soesterberg

Aansturing van technische ontmanteling en overdracht van de vliegbasis Soesterberg.

Reconstructie vliegbasis Leeuwarden

Directievoering bij de realisatie van de reconstructie van de hoofdbaan van de vliegbasis Leeuwarden.

Ministerie van Binnenlandse zaken 

Projectvoorbereiding en ontwerp van een nieuw kantoorgebouw, 3600 m2.

Woonzorgcomplex Ede

Ontwikkelen en verdere uitwerking voor realisatie van het woonzorgcomplex in combinatie met woningen in het “Barron van Wassenaerpark” te Bennekom.

Wateringseveld  
Den Haag

Projectmanagement Vinex locatie “Wateringse Veld” Den Haag zuid, in het bijzonder verantwoordelijk voor de ontmanteling van de organisatie van de ontwikkelingscombinatie.

Ministerie van Defensie

Projectmanagement van nationale en internationale infrastructurele projecten. Waaronder het realiseren van het Pogramma van Eisen en de haalbaarheidstudie voor het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Gemeente Leusden

Ontwikkelen en verdere uitwerking voor realisatie van de woonomgeving “de Tabaksteeg” met een omvang van 800 woningen en openbare voorzieningen.

Tour de France 
's-Hertogenbosch

Coördinatie van alle infrastructurele aanpassingen en omleidingen voor de Tour de France Bois le Duc

(’s-Hertogenbosch 1996).

Gemeente Amsterdam

Voorbereiden van het onderhoud- prestatiecontract voor alle panden van de gemeente Amsterdam.

NATO zwembad

Renovatie zwembad van het NATO hoofdkantoor in Brunssum.

Copyright © 2018 A3MC B.V. All Rights Reserved.

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle